DNEVNE AKTIVNOSTI

 • 06:00 - 08:30 - jutarnje presvlačenje, oblačenje korisnika, provera osnovnih vitalnih parametara (TA i ŠUK - a).

  08:30 - 09:00 - podela prepisane terapije, koja se daje pre doručka i početak doručka za prvu grupu korisnika.

  09:00 - 09:45 - doručak za drugu grupu korisnika,

  09:45 - 10:00 - pratnja korisnika i smeštanje korisnika u tv salu ili na neku od dve terase namenjene za boravak i razonodu korisnika, početak fizikalne terapije koja je prepisana od strane lekara Doma za pojedine korisnike,

  10:00 - 10:45 - služenje kafe, limunade, čaja i drugih napitaka; zajedničko čitanje dnevne štampe, gledanje jutarnjeg programa po želji korisnika, voćna užina,

  10:45 - 12:15 - planirana grupna radno-okupaciona terapija korisnika i individualni rad stručnog tima sa korisnikom, organizacija zabavnih i kulturnih aktivnosti, odlazak na kraće izlete i odvođenje korisnika da obave neophodne administrativne poslove.( Pratnja jedne negovateljice ako je to potrebno i usluge vozača),

  12:30 - 13:00 - ručak i podela terapije za prvu grupu korisnika,

  13:00 - 13:45 - ručak i podela terapije za drugu grupu korisnika,

  14:00 - 15:30 - smeštanje korisnika po sobama i priprema za popodnevni odmor,

  15:30 - 16:00 - izvođenje korisnika u tv salu i na terase,

  16:00 - 16:30 - voćna užina, služenje kafe, voćnih sokova i slatkiša,

  16:30 - 18:00 - vreme za razonodu, individualne i grupne aktivnosti,

  18:00 - 19:30 - podela večernje terapije i večera,

  19:30 - 20:00 - večernja toaleta i smeštanje korisnika u krevet (za one koji žele da prate tv program u svojim sobama ili nemaju drugih želja),

  20:00 - 21:00 - zajedničko praćenje tv programa, gledanje filmova, aktuelnih sportskih dešavanja po želji i dogovoru korisnika u zajedničkim prostorijama Doma,

  21:00 - odlazak na spavanje uz noćno dežurstvo medicinske sestre i negovateljica.