KVALITETAN ŽIVOT

 • Aktivnosti koje se sprovode na razvoju i očuvanju potencijala korisnika precizno su definisane u programu rada Ustanove. Sprovode ih svi članovi stručnog tima u skladu sa očuvanim kapacitetima korisnika, njihovim interesovanjima kroz brojne aktivnosti.
 • Aktivnosti na očuvanju kognitivnih funkcija korisnika kroz rešavanje odgovarajućih i prilagogđenih testova, logičkih zadataka, jednostavnih matematičkih operacija, sklapanje mozaika i tangrama,pravljenje zadatih oblika od lego kocki, prepoznavanje pokazanih predmeta, geometrijskih oblika, sličnosti i razlika...
 • Aktivnosti na očuvanju motoričkih sposobnosti. Tu primenjujemo jutarnju gimnastiku, razgibavanje, vežbe sa loptama i drugim rekvizitima, uvežbavanje hoda uz nadzor i instrukcije kao i prebacivanje dominantnosti sa oštećene na zdravu starnu kod stanja nakon moždanog udara. Pored ovoga, sprovode se i aktivnosti uvežbavanja fine (precizne) motorike, grafomotorike.
 • Aktivnosti na očuvanju i poboljšanju funkcionalnih sposobnosti pri obavljanju dnevnih aktivnosti i aktivnosti samozbrinjavanja (uvežbavanje samostalnog korišćenja pribora za jelo, samostalno obuvanje, oblačenje, održavanje lične higijene, umivanje, češljanje, pranje zuba, uvežbavanje transfera za korisnike koji koriste invalidska kolica za kretanje, edukacija korisnika o pravilnoj upotrebi pomagala za kretanje: štapovi, štake, hodalice i drugih ortopedskih pomagala.

USLUGE SOCIJALNE, PSIHOLOŠKE I PRAVNE PODRŠKE

Aktivnosti usmerene na usluge socijalne, psihološke i pravne podrške se odvijaju kontinuirano od starne stručnog tima i to od dana prijema korisnika u Ustanovu.

UKLJUČUJU SLEDEĆE:

 • Psiho – socijalna podrška je naročito značajna i intenzivirana prvih dana po prijemu korisnika, kada je potrebno posvetiti posebnu pažnju korisniku, kako bi se na što lakši način prilagodio novoj sredini, upoznao sa Ustanovom, zaposlenima i korisnicima.
 • Psihološka podrška. Ista se sprovodi korisnicima u periodu adaptacije kao i u kriznim situacijama. Kao osnovne metode rada sprovodi se individualni i grupni rad sa korisnicima.
 • Pravna podrška. Podrška korisnicima se pruža i u pravnom smislu, rešavanjem pravnog statusa korisnika, a po potrebi i angažovanjem pravne službe.


DA LI VAM JE POTREBNO VIŠE INFORMACIJA?

Stojimo vam na usluzi 24 sata pozivom na broj telefona.

+381(13)219-0-219

NE ZABORAVITE...

Zašto izabrati nas?

 • VRHUNSKI NIVO USLUGE
 • 24 SATA MEDICINSKI NADZOR
 • 12 GODINA ISKUSTVA
 • LICENCIRANI STRUČNI TIM
 • NAMENSKI IZGRAĐEN OBJEKAT
 • IZUZETNA ADAPTACIJA NOVIH KORISNIKA
 • BESPLATNI PREGLEDI LEKARA SPECIJALISTA
+381(13)219-0-219