OSOBLJE

Shodno činjenici da se u kontinuitetu podiže kvalitet usluga koji se pruža korisnicima, obezbeđen je odgovarajući kadar u cilju povećavanja produktivnosti rada kao i organizacije radnog procesa. Raspolažemo timom koji prati potrebe korisnika i u skladu sa istima organizuje rad.

NAŠ TIM ČINE:

 • DIREKTOR
 • UPRAVNIK DOMA
 • SOCIJALNI RADNIK
 • 2 PSIHOLOGA
 • 2 RADNOOKUPACIONA TERAPEUTA
 • GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
 • FIZIOTERAPEUT
 • 6 MEDICINSKIH TEHNIČARA
 • 15 NEGOVATELJICA
 • 4 KUVARA
 • 2 POMOĆNA KUVARA-SERVIRKE
 • 3 HIGIJENIČARKE-SOBARICE
 • VEŠERKA-PEGLERKA
 • 2 DOMARA
 • VOZAČ
 • EKONOM-NABAVLJAČ
 • HACCP MENADŽER
 • -------------------
 • SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE
 • LEKAR SPECIJALISTA INTERNISTA
 • LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOG
 • LEKAR SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATAR
 • MARKETING MENADŽER
 • KULTUROLOG
 • RAČUNOVOĐA-KNJIGOVOĐA
 • ADMINISTRATIVNI RADNIK