SLOBODNE AKTIVNOSTI

 • Na nedeljnom nivou formira se nedeljni plan aktivnosti, i u skladu sa potrebama i željama korisnika organizuju se i sprovode brojne sekcije, najčešće kroz formu grupnog rada. Sekcije se održavaju u vreme predviđeno za slobodne aktivnosti, a vreme trajanja određeno je interesovanjem, kao i raspoloženjem korisnika.

  Muzička sekcija - slušanje muzike; pevanje narodnih, starogradskih, zabavnih i drugih pesama; igra i ples; sviranje instrumenata. Organizuje se i sprovodi kontinuirano dva puta nedeljno, u vidu grupnog rada. Grupe se formiraju prema afinitetima, potrebama, mogućnostima i trenutnog interesovanja korisnika.

  Likovna sekcija - slikanje (temperama,vodenim bojama,drvenim bojama, krejonima u boji, flomasterima); crtanje karikatura; izrada kolaža od raznog materijala (suvo lišće, kolaž-papir, kamenčića, zrnevlja,vunice i konca, krpica...); rad sa glinom; oslikavanje staklenih tegli. Održava se u kontinuitetu tri puta nedeljno, kroz grupni i individualni rad.

  Literarna sekcija - čitanje pesama i odlomaka iz knjiga; recitovanje pesama; diskusije na temu pročitanih knjiga, odlomaka iz knjiga, pesama ili dnevne štampe. Sprovodi se kontinuirano dva puta nedeljno u vidu grupnog rada. U okviru ove sekcije svakodnevno se sprovodi čitanje dnevne štampe na glas za korisnike oštećenog vida.

  Ekološka sekcija( hortikultura) - obuhvata širi spektar aktivnosti vezane za očuvanje životne sredine(tematski razgovori, edukativne prezentacije o značaju očuvanja životne sredine, gajenje sobnog cveća, briga o biljkama u krugu ustanove...). Održava se kontinuirano dva puta mesečno, a učestvuju zainteresovani korisnici kroz grupni ili individualni rad.

  Sekcija ručnih radova - vez, heklanje, štrikanje, izrada tapiserija, šivenje. Održava se u vidu grupnog rada ili kao individualna aktivnost, u zavisnosti od potreba, interesovanja i mogućnosti korisnika, kontinuirano dva puta mesečno.

  Sekcija društvenih igara - igranje domina, šaha, igri sa kartama, pikada, monopola, zanimljive geografije, pantomime, asocijacija. Održava se svakodnevno, kao grupna aktivnost, u skladu sa potrebama, afinitetima i željama korisnika.

  Jutarnja gimnastika - predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, prilagođenih potrebama i mogućnostima korisnika. Sprovodi se kontinuirano, svakodnevno u formi grupne aktivnosti.

  Kreativne radionice - održavaju se kontinuirano jednom ili dva puta nedeljno, u formi grupnog rada. Sa grupom zainteresovanih korisnika sprovede se anketa (usmenim ili pismenim putem, u vidu upitnika) na osnovu koje se korisnici odluče o temi i proizvodu koji će se izrađivati, na primer: izrada novogodišnjih dekoracija, ukrasa za jelku, čestitki; izrada cvetnih aranžmana; izrada ramova za slike od kartona i dugmadi; izrada lutkica od vunice; izrada uskršnjih dekoracija, ukrašavanje uskršnjih jaja... Svaki segment odabranih tehnika individualno se prilagođava potrebama, očuvanim kapacitetima i interesovanju korisnika.

  Proslave - U Ustanovi se organizuju i proslave rođendana korisnicima; obeležavanje religijskih praznika (Uskrs, Nova Godina, verske slave) kroz prigodan program.