ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 • Zdravstvene usluge koje pruža „Nacionalni Dom“ su sveobuhvatne i kontinuirane. Prvenstveno se odnose na pružanje zdravstvenih usluga svim korisnicima u vidu zdravstvene nege, medicinske pomoći i konstantnog medicinskog nadzora 24h. Jedna od najvažnijih zdravstvenih usluga je lečenje korisnika koje se ostvaruje uz pomoć lekara različitih specijalnosti, kao i sprovođenje adekvatne nege i prepisane terapije, što se ostvaruje uz pomoć medicinskih sestara srednje i više stručne spreme, fizio i radnog terapeuta i negovateljica.
 • Omogućavaju se i usluge laboratorijskih pretraga.
 • Vrste zdravstvenih usluga koje Ustanova pruža svojim korisnicima:
 • Usluge preventivne zdravstvene zaštite koje se pružaju tokom cele godine, a najvažnije u jesenje- zimskom periodu kada sprovodimo vakcinaciju korisnika vakcinom protiv sezonskog gripa na dobrovoljnoj bazi i uz pismenu saglasnost korisnika i porodice.
 • Zdravstveno stanje se prati svakodnevno angažovanjem i radom lekara,a terapija koju lekari prepišu se sprovodi redovno i precizno do korisnika preko medicinskih sestara. Oralna terapija medikamenata je svakodnevna, a kod pogoršanja zdravstvenog stanja primenjuje se odgovarajuća i.m. i i.v. terapija, a za korisnike koji boluju od insulin zavisnog Diabetes Melitusa, svakodnevna je i redovna primena odgovarajućeg insulin S.C. u propisanoj dozi.
 • Konsultacije specijalista u Ustanovi su redovne i skoro svakodnevne ,a zavise od trenutnog stanja korisnika. U prelazu godišnjih doba, posebno su značajne usluge pneumofiziologa kod hroničnih respiratornih stanja i oboljenja. Obezbeđujemo i usluge stomatologa, urologa, hirurga, vaskularnog hirurga, interniste i kardiologa... Organizovan je i omogućen i prevoz korisnika do Opšte bolnice i njihova hospitalizacija u istu, po nalogu lekara.
 • Značajnom smatramo i zdravstvenu zaštitu korisnika koja se neposredno sprovodi i kroz rad sanitarne inspekije kada je u pitanju ispravnost namirnica koje konzumiraju korisnici i higijenski uslovi u kojima žive. Dva puta godišnje tj. na svakih 6 meseci se sprovodi i sanitarni pregled zaposlenih.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVI

 • Našim korisnicima su omogućene redovne vizite lekara specijalista opste prakse, lekara specijalista interniste, lekara specijaliste neuropsihijatra i neurologa, laboratorijske usluge, medicinska nega i tretmani, ordiniranje oralne i intramuskularne terapije, previjanja, kontrola osnovnih parametara, vođenje korisnika do drugih zdravstvenih Ustanova na kontrolne preglede, vakcinacija korisnika protiv sezonskog gripa (na dobrovoljnoj bazi uz saglasnost korisnika i/ili porodica).
 • Ustanova raspolaže i neophodnom anti – šok terapijom, aparatom za inhalaciju, aparatom za kiseonik, koji se takođe primenjuju po nalogu lekara.
 • Prisutna je i svakodnevna primena lokalne terapije u vidu masti, krema i gelova, a omogućeno je i redovno, sterilno previjanje rana po nalogu lekara.
 • Za sve veće probleme korisnika koji se ne mogu rešiti u samoj Ustanovi, omogućava se transport korisnika do drugih zdravstvenih Ustanova i lekara specijalista radi obavljanja UZ pregleda, Rtg snimanja, skopije pluća, snimanja ili vađenja zuba u ambulantnim uslovima, kao i izradu protetike, pregled u oftamološkoj ordinaciji – prepisivanje terapije i dioptrije i nabavka naočara.
 • Omogućen je i transport korisnika do bolnice i hospitalizacija u istu, po nalogu lekara.
 • Ustanova je omogućila zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima i sačinjavanjem ugovora o pružanju iste sa Domom zdravlja svoje opštine Alibunar.
 • Prvenstveno se misli na pružanje hitne medicinske pomoći našim korisnicima od strane dežurne službe i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Alibunar, kao i njegove ispostave u zdravstvenoj stanici Vladimirovac, gde se Ustanova i nalazi.
 • Omogućen je i sanitetski prevoz korisnika do opšte bolnice Pančevo ako je to mišljenje lekara hitne pomoći.
 • Obezbeđena je i laboratorijska provera i kontrola zdravstvenog stanja korisnika u laboratoriji Doma zdravlja Alibunar.
 • Takođe, omogućene su laboratorijske analize i u privatnim laboratorijama po potrebi, s tim što se ove usluge dodatno naplaćuju jer nisu u okviru cene usluga.

DA LI VAM JE POTREBNO VIŠE INFORMACIJA?

Stojimo vam na usluzi 24 sata pozivom na broj telefona.

+381(13)219-0-219

NE ZABORAVITE...

Zašto izabrati nas?

 • VRHUNSKI NIVO USLUGE
 • 24 SATA MEDICINSKI NADZOR
 • 12 GODINA ISKUSTVA
 • LICENCIRANI STRUČNI TIM
 • NAMENSKI IZGRAĐEN OBJEKAT
 • IZUZETNA ADAPTACIJA NOVIH KORISNIKA
 • BESPLATNI PREGLEDI LEKARA SPECIJALISTA
+381(13)219-0-219