DOMSKE AKTIVNOSTI

 • Veliku pažnju posvećujemo osmišljavanju i organizovanju domskih aktivnosti, a pomenućemo samo neke:

  RADNO-OKUPACIONE AKTIVNOSTI:

  - Kreativne radionice

  - Ručni radovi (pletenje, heklanje, vez...)

  - Pomoć u održavanju dnevnog boravka

  - Pomoć u održavanju čistoće u dvorištu

  - Pomoć u vešeraju

  2. DRUŠTVENO REKREATIVNE AKTIVNOSTI:

  - Šetnje

  - Umerena jutarnja gimnastika

  - Društvene igre

  3. EDUKATIVNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

  - Edukacije o zdravlju

  - Edukacije o savremenim tehnologijama

  - Literalno stvaralaštvo

  - Korišćenje biblioteke ali i rad na prikupljanju novih naslova i obogaćivanju iste

  4. DUHOVNE AKTIVNOSTI:

  - Organizovani odlasci u crkvu

  - Obeležavanje slava i verskih praznika

  - Postavljanje verskih simbola i ikona u sobe korisnika po njihovoj želji

  5.KULTURNO - ZABAVNE AKTIVNOSTI

  - Proslave rođendana

  - Proslave slava

  - Proslava "Dana starih"

  - Proslava godišnjice Ustanove

  - Priredbe

  - Gostovanje kulturno- umetničkih društava i sl.

  Ono na šta smo zaista ponosni jeste činjenica da svi naši korisnici učestvuju u ponekoj aktivnosti shodno svojim interesovanjima, afinitetima, mogućnostima i veštinama. Navedene aktivnosti brižljivo planiramo, a vodimo i evidenciju o učešću svakog korisnika u okupacionim aktivnostima.